Năm học 2017- 2018, trường Mn Bình Nguyên có tổng số 13 nhóm,lớp. Trong đó

+ 5 tuổi: 3 lớp

+ 4 tuổi: 3 lớp

+ 3 tuổi: 3 lớp

+ Nhà trẻ: 4 nhóm

Quy mô trường lớp của trường mầm non Bình Nguyên được xây dựng khang trang sạch sẽ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong việc chăm sóc giáo dục các cháu