Năm học 2017 -2018 trường có tổng số 30 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó CBQL 2; giáo viên 27, nhân viên 1 . Cơ cấu tổ chức gồm 3 tổ chuyên môn, Mẫu giáo, Nhà trẻ và Nuôi dưỡng . Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá vững vàng. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Công tác xã hội hóa giáo dục luôn được thực hiện có hiệu quả. Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, cha mẹ học sinh luôn quan tâm, ủng hộ sự nghiệp giáo dục nên đã tạo nhiều thuận lợi cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, trường mầm non xã Bình Nguyên liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen.